Multidisipliner Miyom Konseyi

Oluşturulan konseylerde hastaların tedavisiyle ilgilenen doktorlar bir araya gelerek hastaların durumunu farklı açılardan değerlendirirler. Hastalığın çeşitli branşlarca özel tedavi sağlanması ile hastanın çok boyutlu değerlendirilmesi hem erken tanıya olanak sağlamakta hem de en uygun tedavi yöntemini sağlamaktadır. Böylece bireysel davranış kalıpları ile onkolojik hastalıkların bireysel tedavisine olanak sağlar.

Prof. Dr. Okan Kuzhan

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji

Prof. Dr. Can Çalışkan

Radyoloji & Girişimsel Radyoloji

Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Perinatoloji

Jin. Opr. Dr. Timuçin Timuroğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Konseyin Avantajları Nelerdir?

Konseylerdeki tartışma ve değerlendirmeler hastalar ve hastalıkları en ince ayrıntısına kadar ele alır. Ayrıca konsey; güncel akademik literatür bilgilerini farklı alanlar arasında paylaşarak yenilikçi tedavi biçimlerinin tanıtılmasını ve disiplinler arası iletişimin güçlendirilmesini sağlar.

Multidisipliner Konsey İşleyişi Nasıldır?

Öncelikle hastalığıyla ilgili branşlara başvuran olguların ön hazırlığı uzman hekimlerimizce yapılır. Bu noktaya kadar yapılan tüm muayeneler ve görüntüler sisteme yüklenir ve eksik tetkikler varsa tamamlanır. İlgili branş hocaları konsey öncesi olgularla ilgili ilk değerlendirmelerini ve literatür taramalarını yapar. Gerekli konuşmalar sonucunda hastanın hastalığı için en etkili tedavi planına karar verilir.