Miyoliz termal enerji ile miyomu oluşturan hücrelerin kolajen yapıya dönüştürülerek vücut tarafından emilmesini ve sonuç olarak küçülmesini sağlayan bir yöntemdir. Küçülme ile beraber zaman içerisinde miyom herhangi bir rahatsızlık ya da belirti göstermeyecek boyuta gelmektedir. Miyoliz işlemi, soğuk radyofrekans (RF) adı verilen bir transvajinal elektrotlu bir sistemle gerçekleştirilir. İğnenin ucundan miyomun içerisinde soğuk tuzlu su dolaştırılır. Bu sırada işlem aynı zamanda ultrason cihazından anlık olarak izlenir. İğne ucunun sıcaklığının sürekli olarak izlenebilir. Bu yöntem en minimal invazif yöntem olarak kabul edilir. Bu sayede hastaların hem operasyon süreci hem de sonrasındaki iyileşme süresi kısalır. Hasta daha çabuk işinin başına döner. Operasyona ve anesteziye bağlı risklerden korunmuş olur.

Miyoliz için kullanılan iğne ucunun genişliği 0,5 ile 4 cm arasında değiştirilebilmektedir. Bu da cerraha daha hassas bir çalışma olanağı sunar ve farklı büyüklükteki miyomlara uygulama yapmasını. Bir miyom için ön görülen ortalama ablasyon süresi 12 dakikadır. Ancak bu süre miyomun büyüklüğüne göre kısalabilmektedir. Miyoliz işlemine karar verme sürecinde hastalığın durumu son derece önemlidir. Tedavi türüne karar verilirken miyomun boyutu ve meydana geldiği bölge göz önünde bulundurulmaktadır. Boyutu 8 cm’yi geçen miyomlarda miyoliz yöntemi ilk tercih olarak değerlendirilmektedir.

İşlem sonrasında ise hastalığın durumu hekim tarafından kontrol edilir. İşlemden sonraki üçüncü ayda genel olarak küçülme başlar. Bir yıl içerisinde ise %80 ile %90 oranında küçülme görülür.

Transervikal radyofrekans ablasyonu sırasında işlem yapılan bölge anlık olarak izlenebilir. Soğuk radyofrekans ablasyon yönteminde iğne ucunun sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilir ve bu sıcaklık 12 ile 20 derece arasında tutulur. Bu işlemin etki alanının en üst seviyede olmasını sağlar.

TCRFAS tekniğini farklı kılan bir diğer önemli özellik, işlemin hastanın uterusuna zarar vermemesidir. Bu özellik gelecekte anne olmak isteyen hastalar için son derece önemlidir. Diğer yöntemlerin birçoğu gebe kalma şansını ya azaltmaktadır ya da yok etmektedir. Soğuk RF miyoliz yönteminde böyle bir olasılık bulunmamaktadır.