Miyoliz (Ameliyatsız Miyom Tedavisi) Nedir?

Miyoliz, termal enerji ile miyomu oluşturan hücrelerin kolajen yapıya dönüştürülerek vücut tarafından emilmesini ve sonuç olarak küçülmesini sağlayan bir yöntemdir. Küçülme ile beraber zaman içerisinde miyom herhangi bir rahatsızlık ya da belirti göstermeyecek boyuta gelmektedir.

Miyoliz işlemi, kesi yapmadan, soğuk radyofrekans (RF) adı verilen bir transvajinal elektrotlu bir sistemle gerçekleştirilir. İğnenin ucundan miyomun içerisinde soğuk tuzlu su dolaştırılır.

Miyoliz Olgu Sunumu

Sedasyon yöntemi ileAğrı hissetmedenSadece 12 dakikadaMiyom tedavisi

Ameliyatsız Miyom Tedavisi

Geleneksel cerrahiye oranla minimal invazif kabul edilse de artık miyom tedavisinde ameliyatsız yaklaşımlar ön plana çıkmıştır.

En Minimal İnvazif Yöntem

Hastalar aynı gün hastaneden ayrılabilmekte ve işlem sonrası komplikasyon oluşma riski operasyona göre çok daha azdır.

Hastanın çocuk sahibi olmayı isteyip istememesi belirleyici bir etmendir.

Miyoliz yönteminin sağladığı bir diğer önemli üstünlük, işlemin uterusun yitirilmesine neden olmamasıdır. İşlemden sonra hastalar gebe kalabilir.

Miyoliz’in “TCRFAS” tekniğini farklı kılan başlıca özellikler:

Transervikal radyofrekans ablasyonu sırasında işlem yapılan bölge anlık olarak izlenebilir. Soğuk radyofrekans ablasyon yönteminde iğne ucunun sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilir ve sıcaklık 12 ile 20 derece arasında tutularak işlemin etki alanının en üst seviyede olması sağlanır.

Randevu Formu

Aşağıdaki formu doldurarak hızlıca randevu oluşturabilirsiniz.

%80 – %90

Oranında Küçülme

İşlemden sonraki üçüncü ayda genel olarak küçülme başlar. Bir yıl içerisinde ise %80 ile %90 oranında küçülme görülür.

Hayata

Hızla Katılın!

En minimal invazif yöntem olarak kabul edilen Miyoliz ile işlem sonrasında hastaların günlük hayata katılma süresi kısalır.

Prof. Dr. A. Serhan Cevrioğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Perinatoloji

Op. Dr. Timuçin Timuroğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Jinekoloji